Yayınlar

ASUS Tinker Board Dersleri 2 | Buton Kullanımı

Resim
ASUS Tinker Board - Kerem Soke Merhaba,Bu ders ile Python programlama dili için olan ASUS.GPIO modülü ile nasıl buton kullanılacağını göstereceğim. Anlamadığınız yer varsa videoyu izleyebilirsiniz.
Devremizi yapalım:
Şimdi koda geçebiliriz. Kodu yazıp "buton.py" olarak kaydedikten sonra terminal ile kodun bulunduğu dizini açıp "sudo python buton.py" komutuyla çalıştırıyoruz.
#-*- coding: utf-8 -*-importASUS.GPIOasGPIO#GPIO modulunu dahil ettikimporttime#Zaman modulunu dahil ettik GPIO.setmode(GPIO.BOARD)#GPIO pinlerinin kart numarasina gore kullanilacakgini belirttikGPIO.setup(3,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)#3. pini giris olarak atadikwhileTrue:#Sonsuz dongudurum=GPIO.input(3)#3. pindeki giris icin bir degisken atadik ifdurum==False:#Eger 3. pinin durumu = 0print"Butona Basildi"#Butona Basildi, yaztime.sleep(0.2)#0.2 saniye bekle

ASUS Tinker Board Dersleri 1 | LED Kullanımı

Resim
Merhaba,Bu ders ile Python programlama dili için olan ASUS.GPIO modülü ile nasıl LED kullanılacağını göstereceğim. Anlamadığınız yer varsa videoyu izleyebilirsiniz.

İlk olarak devremizi yapalım ancak ondan da önce kartın GPIO dağılımına bakalım:


Şimdi koda geçebiliriz. Kodu yazıp "led.py" olarak kaydedikten sonra terminal ile kodun bulunduğu dizini açıp "sudo python led.py" komutuyla çalıştırıyoruz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 #!/usr/bin/python# -*-coding: utf-8 -*-importASUS.GPIOasGPIO#GPIO Modülünü ekledikimporttime#zaman modulünü ekledikGPIO.setmode(GPIO.BOARD)#Kodlama sırasında kullanacağımız pin numaralarının kart üzerindeki sıraya göre olacağını belirttikGPIO.setup(3,GPIO.OUT)#Kart üzerindeki 3 numaralı pini çıkış olarak atadıktry:#hata ayıklayıcı bir koddurwhileTrue:# while ile yazacağımız kodu sonsuz döngüye soktukGPIO.output(3,GPIO.HIGH)# 3 nolu pinin değerini 1 yaptıktime.sleep(1)#1 saniye bekledikGPIO.output(3,GPIO.LOW)# 3 nolu pin…

ASUS Tinker Board GPIO modülü kurulumu

Resim
Merhaba,
ASUS Tinker Board derslerine başlamadan önce size Python programlama dili için olan ASUS.GPIO modülünün nasıl kurulacağını göstereceğim.

İlk olarak sistemimizi güncelliyoruz:
sudo apt update
sudo apt upgrade

İkinci olarak "python-dev" paketini kuruyoruz:
sudo apt install python-dev

Şimdi eğer ev dizininizde "TinkerBoard.gpio-0.1.zip" adlı bir arşiv varsa bu aşamayı geçin ama yoksa aşağıdaki kodu çalıştırıp arşivi indirin.
wget http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Linux/Tinker_Board_2GB/GPIO_API_for_Python.zip


Eğer arşivi yukarıdaki kod ile indirdiyseniz:
unzip GPIO_API_for_Python.zip
Eğer arşiv zaten varsa:
unzip TinkerBoard.gpio-0.1.zip

Çıkardığımız arşivin içine girelim:
cd TinkerBoard.gpio-0.1.zip

Şimdi modülün kurulumunu yapalım
sudo python setup.py install

Kurulumu bitirdik. İyi projeler...